';
Side Area
side-area-logo

01.

Strategi

Här gör vi analyser av omvärld och varumärke, utvecklar affärer samt tar fram varumärkes- och kommunikationsstrategier.

02.

Koncept

Här tar vi fram långsiktiga kommunikationskoncept samt utvecklar idéer för kampanjer och aktiviteter.

03.

Produktion

Här producerar vi innehåll för olika kanaler i form av PR, content, reklam och events som vi sedan följer upp kontinuerligt.

TJÄNSTER

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi det mesta inom affärsutveckling och kommunikation.

Tillsammans

Skapar vi

Vår målsättning är att skapa en långsiktig relation med våra uppdragsgivare för att de ska nå sina målsättningar och affärsmål. Det kan utmynna i många olika aktiviteter samt kommunikation och budskap i olika kanaler. Det kan vara PR, en ny produkt, ett event, en folder, content- eller native marketing.

Tillsammans

Genomför vi
100%
100%
100%

Vi som arbetar på

PARAMUS
Eva2

Eva

Kasselring
Utbildad på Berghs School of Communication inom marknadskommunikation, projektledning, grafisk form samt i Digital Strategy på Hyper Island. Är även diplomerad organisationskonsult via HumaNova. Erfarenhet av att driva olika kommunikationsprojekt för bland annat GS1 Sweden, Stockholmsmässan, Svenskt Näringsliv och Stockholms Läns Landsting mfl. Utbildar även emellanåt elever på Berghs School of Communication inom ämnet operativ projektledning.
Fredrik2

Fredrik

Tamm
Utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet som efter ett antal år har kompletterats med kurser vid IFL / Handelshögskolan och Berghs School of Communication. Erfarenhet av affärsutveckling och kommunikation inom finans samt IT hos både större företag som t.ex. OM Technology och Danske Bank samt mindre som t.ex. Spiltan Fonder och Matteus Fondkommission.
Johan2

Johan

Skylling
Utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet, har läst PR och kommunikation på Berghs School of Communication och kurser i affärsutveckling samt ledarskap. Erfarenhet av affärsutveckling inom både IT- och förlagsbranschen. Har jobbat med kommunikation som VD och projektledare hos både reklam- och mediebyrå t.ex. Carat Sverige AB. Arbetat med kunder som t.ex. SEB, Trygg-Hansa, Stockholmsmässan, Wallenius och SCA.

Hos

Oss

In English

Jointly we have a very long experience of both the financial markets and communication. We do all kinds of business development, PR and marketing services. The focus is to bridge the information gap to build long term relationships between you and your customers.

Ad Vitam Paramus

Fredrik Tamm has had various positions with companies within the financial industry e.g. Danske Capital, MoneyMate and OM Technology. Educated at Stockholm University, Stockholm School of Economics and Berghs School of Communication.

Eva Kasselring is educated at Berghs School of Communication, HumaNova and Hyper Island. Long experience of running communication-projects for customers e.g. GS1 Sweden, Stockholm International Fairs, Svenskt Näringsliv and Stockholms Läns Landsting. Does also educate students in account management courses at Berghs School of Communication.

Johan Skylling has previously worked at media agencies, e.g. Carat Sverige AB, with several clients from the financial industry e.g. SEB and Trygg-Hansa. Is since 2004 running communication projects within many different industries. Educated at Stockholm University and Berghs School of Communication.

Har du en kommunikationsidé

Kontakta oss
ADRESS

Södra Catalinagränd 13 B

183 68 Täby

EMAIL

info@paramus.se